شرکت پیشگامان علم و فناوری های پیشرفته عصر تدبیر

کارگزار شبکه ملی فن بازار ، کارگزار دفتر انتقال فناوری ، کارگزار تجاری سازی علم و فناوری

درباره ما

در راستای گسترش فعالیت در حوزه فناوری و ارائه خدمات به شرکتهای فناور و دانش بنیان در سال 1395 شرکت پیشگامان علم و فناوری عصر تدبیر آذربایجان به شماره ثبت 40417 به هلدینگ پژوهش و فناوری شرکت فاتحان عصر تدبیر افزوده شد تا رسالت ارائه خدمات مدیریت بازار، خدمات مشاوره و خدمات مالکیت فکری را بر عهده بگیرد. همچنین کم بودن افراد تخصصی در این حوزه در کشور و جدید بودن مباحث مرتبط با فناوری ، از همان ابتدا مدیران شرکت را بر آن داشته تا با آموزش و به کارگیری نیروهای متخصص داخلی و خارجی خلاء موجود را پوشش داده و بتوانند نقش موثری را در این حوزه ایفا نمایند.

خدمات پیشگامان

جهت دریافت خدمات ، نسبت به دانلود فرم های زیر اقدام نموده و سپس فرم را به آدرس ایمیل info@Pishgaman.ir ارسال فرمایید.

مدیران پیشگامان

پرسش های متداول